candles
Pohřební služba Charon – Žoudlík
Jindřichův Hradec
 
sídlo Dolní Pěna 124,      IČ 72185511,      DIČ CZ7309141411
kancelář: Klášterská 76/II, 377 01 Jindřichův Hradec
tel. 384 321 936, email:charonzoudlik@seznam.cz , www.charon–zoudlik.cz 
 
 
Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
 
 
Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20 Zákona č. 364/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník
č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli /klientu/ tato INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ :
 
1/ Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovatelného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE - www.coi.cz.
Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.
 
 
2/ V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené
v odst. 1/ v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.