Postup v případě úmrtí

Úmrtí v domácím prostředí

1. Zavolejte lékaře - koronera (linka 112 nebo 155)

Koroner provede ohledání zesnulého a vystaví list o prohlídce zesnulého. Poté kontaktujte pohřební službu, která zesnulého převeze do chladícího zařízení nebo na patologii.

2. Kontaktujte pohřební službu

Pohřební službu si máte právo zvolit sami, my jsme pro vás nepřetržitě na tel. 724224068, 602162165.

Úmrtí v nemocnici nebo sociálním zařízení

1. Lékař provede ohledání zesnulého

Při úmrtí v nemocnici nebo v sociálních službách vystaví list o prohlídce zesnulého nemocnice, případně lékař a zemřelého uloží do chladícího zařízení, pokud ho mají k dispozici. Nebo ho k sobě odveze jejich smluvní pohřební služba. Ta zajišťuje pouze převoz a uložení, které vy do 48 hodin od úmrtí neplatíte. Vy si máte právo vybrat jakoukoliv pohřební službu, která zemřelého v nemocnici nebo na pohřební službě vyzvedne na základě vámi podepsané příkazní smlouvy.

2. Kontaktujte pohřební službu

Nejlépe si zamluvit u nás telefonicky (tel. 724224068) termín schůzky, vyhnete se tak zbytečnému čekání a budete mít u nás zajištěné soukromí a to, že se budeme věnovat pouze vám. Všechny záležitosti můžeme vyřídit i u vás doma nebo na místě vám příjemném. Vyřízení objednávky je možné kdykoliv i mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích po domluvě na tel. 724224068

Průběh vyřízení pohřbu

3. Přichystejte si potřebné doklady

Před návštěvou pohřební služby si připravte OP objednavatele, OP zesnulého (je–li k dispozici). Nezapomeňte na oblečení pro zesnulého.

4. Na pohřební službě

V kanceláři s vámi probereme možné varianty a termíny pohřbu, na počkání vyhotovíme parte, zajistíme květinovou výzdobu, vysvětlíme a vyřídíme vše potřebné k uskutečnění pohřbu. Můžete mít rovnou s sebou podklady pro řečníka a výběr hudby podle přání. Můžete se před návštěvou v klidu domova podívat do galerie na těchto stránkách a udělat si představu nebo rovnou vybrat rakev, návrh parte, květinovou výzdobu.